«D» topara degişli şahadatnamasy bolan tejribeli sürüijiler işe çagyrylýar
«D» topara degişli şahadatnamasy bolan tejribeli sürüijiler işe çagyrylýar

«Awtomobil ulag hyzmaty» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti «D» topara degişli sürüjilik şahadatnamasy we sürüjilik tejiribesi bolan sürüjileri işe kabul edýändigini habar berýär.

«D» topara degişli şahadatnamasy we sürüjilik tejribesi bolan hem-de işe ýerleşmäge isleg bildirýän sürüjiler şu aşakdaky salga ýüz tutmalydyrlar:

Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 422-nji jaýynda ýerleşýän Halkara awtomenzil.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-35-38; 44-35-20.

Şeýle hem okaň